Czas czytania: 1 min

Polska Organizacja Turystyczna podpisała z Ministerstwem Spraw Zagranicznych umowę o współpracy w zakresie promocji Polski za granicą.

Umowa zakłada wspólną realizację działań na rzecz rozwoju i promocji polskiej turystyki, prezentacji atrakcyjności turystycznej Polski, budowy pozytywnego wizerunku naszego kraju za granicą, pogłębianie wiedzy o Polsce oraz wszelkich działań ją upowszechniających. Podpisanie umowy to wstęp do wspólnych, długofalowych działań, które mają przyczynić się do podniesienia atrakcyjności turystycznej naszego kraju oraz polepszenia wizerunku międzynarodowego Polski.

Jednym z najważniejszych punktów porozumienia jest umożliwienie przedstawicielom Polskiej Organizacji Turystycznej korzystania z zasobów i przestrzeni Instytutów Polskich do realizacji przedsięwzięć promocyjnych. Dzięki temu już w 2018 roku POT zamierza wykorzystać gościnność Instytutów Polskich. Pierwsze przedstawicielstwo POT w nowej formule pojawi się w wersji pilotażowej na Węgrzech.

Nawiązanie współpracy między POT a MSZ to świetna wiadomość dla polskiej turystyki. Podpisane przez nas porozumienie pozwoli na ściślejszą kooperację, wymianę doświadczeń oraz efekt synergii, tak istotny w skutecznej promocji wizerunku naszego kraju oraz jego atrakcyjności turystycznej i kulturalnej. Dzięki umowie Polska Organizacja Turystyczna zwiększy swoją zagraniczną obecność na nowych rynkach, a Instytuty Polskie zyskają wsparcie w promocji polskiej kultury. Dziedzictwo kulturowe jest przecież nieodłącznym elementem polskiej oferty turystycznej – mówi prezes POT Robert Andrzejczyk.

W ramach współpracy POT i MSZ będą wspólnie promować swoje działania na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych pozostających w dyspozycji POT i podlegającym MSZ Instytutom Polskim. Wspólne inicjatywy obejmować będą także stałe zaopatrywanie przez POT Instytutów Polskich i ambasad w wybrane materiały promocyjne, także w językach lokalnych, wspólną z Instytutami Polskimi organizację spotkań i imprez mających na celu kreowanie i promowanie produktów turystycznych, oferty turystycznej Polski i jej atrakcyjności turystycznej czy wspólnej realizacji imprez i wydarzeń promocyjnych organizowanych lub współorganizowanych w ramach funkcjonowania Instytutów Polskich i POT.