Czas czytania: 1 min

Przez wiele lat zaniedbany pałac w Jankowicach pod Poznaniem w końcu odzyskał dawny blask. Klasycystyczny budynek został odnowiony, a otaczający go park zrewitalizowany.

Pałac w Jankowicach pod Poznaniem zbudowano na przełomie XVIII i XIX wieku, właścicielem tego miejsca był poseł szwedzki przy królu Stanisławie Auguście Poniatowskim, który osiadł w Wielkopolsce i ożenił się z Rozalią Chłapowską. Po drugiej wojnie światowej w pałacyku urządzono m.in. szkołę dla mechanizatorów rolnictwa, potem przeszedł pod kuratelę Urzędu Marszałkowskiego. W 2004 roku pałac i park przeszły pod zarząd gminy Tarnowo Podgórne, ale przez wiele lat brakowało inwestora, który miałby urządzić w tym miejscu ośrodek konferencyjny. Przez wiele lat park stał zaniedbany, a budynek mocno zdewastowany. W końcu gmina postanowiła samodzielnie odrestaurować cenną nieruchomość. Obecnie w budynku mieści się szkoła muzyczna, centrum inicjatyw senioralnych, ale także kawiarnia. Odbywają się koncerty, wystawy, a park przyciąga spacerowiczów, głównie mieszkańców okolicznych podpoznańskich gmin.