Czas czytania: 1 min

Brama Poznania włącza się w obchody Święta Miasta Poznania!  Z tej okazji gościć będziemy teatr Asocjacja 2006 z przedstawieniem „Rabin Maharal i Golem”, w reżyserii Lecha Raczaka, reżysera teatralnego, dramatopisarza, teatrologa, współzałożyciela Teatru Ósmego Dnia, laureata Nagrody Artystycznej Miasta Poznania.

Brama Poznania zaprasza na przedstawienie, które opowiada kolejną wersję legendy praskiego Golema, dla naszych potrzeb wymyśloną przez Macieja Rembarza. Prezentując ją z premedytacją mieszamy sakrum i profanum, zmyślenie i fakty, historię z legendami o poznańskich rabinach i anegdotami z miejskich kronik, tragedię z farsą, odległą przeszłość z teraźniejszością, ludzką ułomność z porywami wielkości. Najważniejszym jej wątkiem jest zderzenie słów prawda i śmierć, obu zawartych w hebrajskim wyrazie emet. Prawda w legendzie o Golemie jest źródłem życia, choć być może jest to źródło trujące, gdyż tak chcą i Bóg i Szatan. Spektakl dzieje się tu i teraz. Podkreśla to manifestując współczesną ekspresję ludzką i nowoczesną technologię; lekceważąc historyczny kostium i folklor, stylizacje językowe, wyobrażenia ( centaur w roli Jeźdźca Apokalipsy, Anioł Śmierci bardziej przypominający fantazję na temat maszyny wojennej niż renesansowe wyobrażenia).Przedstawienie stara się jednak zachować wiarygodność w odniesieniu do bohaterów opowieści, wydarzeń historycznych i – traktowanych też jak fakty z dziejów – legend. Dlatego przypominamy tu niektóre postaci i fakty związane ze spektaklową narracją.

Przedstawienie  w piątek, 29 czerwca o godzi. 21:30 do Amfiteatru przy Cybinie. Wstęp wolny!